Chủ đề: "Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thị thông minh"

Ngày 26/7/2018, tại Trung tâm hội nghị White Palace, TPHCM

 

Chủ đề: "Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thi thông minh"

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một sáu hai sáu

Xem trả lời của bạn !