Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến Quý Thầy Cô, các đơn vị cùng các bạn sinh viên thông báo cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp được tổ chức bởi Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC - Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh và Sở Khoa học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh mang tên “Khởi nghiệp Nông nghiệp”.

- Thời gian nhận bài dự thi: từ 15/5/2019 đến 15/7/2019 (Thời gian có gia hạn)

- Tổng kết trao giải: tháng 10 năm 2019

- Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên, học viên cao học và cựu sinh viên, đối tượng dự thi đăng ký tham gia theo cá nhân hoặc nhóm.

- Mẫu viết bài dự thi được đăng trên web: http://tbi.hcmuaf.edu.vn

Đăng ký và gửi bài dự thi vui lòng truy cập: https://forms.gle/rXPonEriTfhKmHdQ8

Nội dung chi tiết thông báo Quý Thầy Cô, các đơn vị và các bạn sinh viên vui lòng xem file đính kèm

Thông báo

Mẫu đăng ký tham gia

Số lần xem trang: 8647
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2019

Thông báo

Thông báo đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka của Thành Đoàn lần thứ XXII năm 2020 (23-07-2020)

Công văn 2459 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09-07-2020)

Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (08-07-2020)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 (01-06-2020)

Thông báo của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đăk Nông về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (22-05-2020)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Đồng Nai về việc mời tham dự Hội nghị hỗ trợ tỉnh Đồng Nai ứng dụng, đẩy mạnh tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp (07-05-2020)

Công văn mời viết bài tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 của trường Đại học Nha Trang (20-04-2020)

Thông báo tổ chức cuộc thi Ý tưởng sinh viên NCKH lần 3 và Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 3 năm 2020 (14-04-2020)

Thông báo ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2020 (31-03-2020)

Công văn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia phản biện cho tạp chí (23-03-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín chín một bốn

Xem trả lời của bạn !