Các biểu mẫu

      - Mẫu hoàn trả kinh phí

      - Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở

      - Mẫu phụ lục Hợp đồng thực hiện đề tài

      - Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

      - Mẫu bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

      - Danh mục đề tài KH&CN cấp Cơ Sở 

      - Mẫu dự toán kinh phí đề tài cơ sở

 Danh mục đề tài cấp Cơ sở

Từ năm 1996 đến 2000

Từ 2001 đến 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008 - Đợt 1

Năm 2008 - Đợt 2

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013 - Đợt 1

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2016 - Đợt 2

Năm 2017 - Đợt 1

Năm 2017 - Đợt 2
 

 

 

Số lần xem trang: 9336
Điều chỉnh lần cuối: 25-06-2020

Cơ sở (Giảng viên)

Trang liên kết

 

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai sáu bảy

Xem trả lời của bạn !