Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn Khoa, Bộ môn, Giáo viên hướng dẫn các đề tài NCKH của sinh viên thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Thời gian nhận hồ sơ dự thi hạn chót vào ngày 29 tháng 4 năm 2020

Nội dung thông báo và công văn giải thưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo Qúy Thầy Cô, các đơn vị và các bạn sinh viên vui lòng xem file đình kèm

Thông báo

Công văn Bộ Giáo dục Đào tạo

Số lần xem trang: 204
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Thông báo ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2020 (31-03-2020)

Công văn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia phản biện cho tạp chí (23-03-2020)

Thư mời của trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh về việc viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học (23-03-2020)

Công văn về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (04-03-2020)

Danh sách các đề tài KH&CN cấp cơ sở được xét duyệt đợt 2 năm 2019 (dành cho giảng viên) (20-01-2020)

Thông báo về việc tổ chức Hội trại “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 (20-01-2020)

Công văn về việc cung cấp hồ sơ năng lực các nhóm nghiên cứu (17-01-2020)

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - Đợt 1 (17-01-2020)

Thư mời của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc viết bài tham dự Hội thảo khoa học (14-01-2020)

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở - Giảng viên năm 2019 được duyệt (09-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một bảy không ba

Xem trả lời của bạn !