Thừa lệnh Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến các đơn vị thông báo về việc gởi đăng ký kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2021. Thời hạn đăng ký trước ngày 22/01/2021 (Thứ Sáu) về phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học bằng bản cứng và file mềm qua địa chỉ email: pqlnckh@hcmuaf.edu.vn 


Nội dung thông báo, mẫu đăng ký Quý Thầy Cô và các đơn vị vui lòng xem file đính kèm
 
 
 

Số lần xem trang: 124
Điều chỉnh lần cuối: 14-01-2021

Thông báo

Công văn Sở KHCN tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (25-01-2021)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Bình Phước về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2022 (19-01-2021)

Đăng ký tham gia cuộc thi toàn quốc chủ đề "tuổi trẻ sáng tạo" (03-12-2020)

Quyết định danh sách đạt giải thưởng vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp lần 3 năm 2020 (03-11-2020)

Thông báo về việc nộp thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 đợt 2 (10-09-2020)

Công văn Sở KHCN tỉnh Tiền Giang về việc mời cộng tác Tập san khoa học công nghệ số tháng 10-2020 (01-09-2020)

Thông báo đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka của Thành Đoàn lần thứ XXII năm 2020 (23-07-2020)

Công văn 2459 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09-07-2020)

Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (08-07-2020)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 (01-06-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn ba năm chín

Xem trả lời của bạn !