Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến Quý Thầy Cô, các đơn vị và các bạn sinh viên thông báo về việc nộp thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - đợt 2

Nội dung thông báo Quý Thầy cô, các đơn vị và các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây

Số lần xem trang: 740
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2021 về việc phê duyệt danh mục đế tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 (19-04-2021)

Thông báo của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ (13-04-2021)

Công văn của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia - Bộ Bộ nghiệp &PTNT về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022 - 2024 (06-04-2021)

Thông báo đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (02-04-2021)

Công văn của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc mời viết bài tham luận Hội thảo: "Định hướng phát triển Tp.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (09-03-2021)

Công văn của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Bình Dương về việc mời tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Bình Dương lần thứ IX (2019 - 2020) (05-03-2021)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN về quỹ Gen cấp tỉnh năm 2021 (05-03-2021)

Thông báo đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng "Sinh viên NCKH" của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (26-02-2021)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (24-02-2021)

Công văn của trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (08-02-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm bảy hai một

Xem trả lời của bạn !