STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

Đơn vị

Thời hạn

(từ năm đến năm)

1

Tận dụng phụ phẩm từ quy trình chế biến mứt trái cây để sản xuất giấm ăn bằng phương pháp hồi lưu có sục khí với vi khuẩn acetic cố định

ThS. Nguyễn Minh Hiền

K.CNTP

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

2

Nghiên cứu vi bao vi khuẩn lactic có khả năng sinh bacteriocin trên nem chua

ThS. Nguyễn Thị Phượng

K.CNTP

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

3

Ứng dụng công cụ SDSM (Statistical DownScaling Model) trong xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

ThS. Đặng Nguyễn Đông Phương

Trung tâm NCBĐKH

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

4

Nghiên cứu loại bỏ Ammonium-Nitrogen trong nước thải chăn nuôi bằng phương pháp kết tủa hóa học và thu hồi kết tinh làm phân bón phục vụ trong nông nghiệp

ThS. Huỳnh Tấn Nhựt

K.MTTN

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

5

Nghiên cứu tuyển chọn giống bắp lai và ảnh hưởng của mật độ, liều lượng phân bón đến năng suất bắp thu sinh khối phục vụ chăn nuôi

ThS. Nguyễn Văn Phu

Khoa Nông học

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

Số lần xem trang: 1029
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Thông báo ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2020 (31-03-2020)

Công văn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia phản biện cho tạp chí (23-03-2020)

Thư mời của trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh về việc viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học (23-03-2020)

Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (19-03-2020)

Công văn về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (04-03-2020)

Thông báo về việc tổ chức Hội trại “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 (20-01-2020)

Công văn về việc cung cấp hồ sơ năng lực các nhóm nghiên cứu (17-01-2020)

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - Đợt 1 (17-01-2020)

Thư mời của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc viết bài tham dự Hội thảo khoa học (14-01-2020)

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở - Giảng viên năm 2019 được duyệt (09-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm tám hai ba

Xem trả lời của bạn !