Thừa lệnh Ban Giám hiệu Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến tất cả cán bộ Trẻ (đến 40 tuổi), đoàn viên và sinh viên kế hoạch cuộc thi toàn quốc “Những đề tài, giải pháp và sản phẩm có tính ứng dụng cao của nhà khoa học trẻ, Đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia NCKH lần 1 năm 2020”, chủ đề “tuổi trẻ sáng tạo” do Tạp chí Thanh niên tổ chức

Nội dung thông báo và kế hoạch xin vui lòng xem file đính kèm

Thông báo

Kế hoạch

Số lần xem trang: 261
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Công văn Sở KHCN tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (25-01-2021)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Bình Phước về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2022 (19-01-2021)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2021 (14-01-2021)

Quyết định danh sách đạt giải thưởng vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp lần 3 năm 2020 (03-11-2020)

Thông báo về việc nộp thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 đợt 2 (10-09-2020)

Công văn Sở KHCN tỉnh Tiền Giang về việc mời cộng tác Tập san khoa học công nghệ số tháng 10-2020 (01-09-2020)

Thông báo đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka của Thành Đoàn lần thứ XXII năm 2020 (23-07-2020)

Công văn 2459 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09-07-2020)

Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (08-07-2020)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 (01-06-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy sáu hai sáu

Xem trả lời của bạn !