Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, Ban chấp hành Đoàn - Hội thông báo về việc tổ chức Hội trại “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020

Thời hạn đăng ký tham gia hội trại về văn phòng Đoàn trường của các Đoàn Khoa/Bộ môn hạn chót vào ngày 17 tháng 02 năm 2020 (Thứ Hai).

Nội dung thông báo các đơn vị vui lòng xem file đính kèm

Thông báo

Số lần xem trang: 692
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Thông báo ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2020 (31-03-2020)

Công văn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia phản biện cho tạp chí (23-03-2020)

Thư mời của trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh về việc viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học (23-03-2020)

Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (19-03-2020)

Công văn về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (04-03-2020)

Danh sách các đề tài KH&CN cấp cơ sở được xét duyệt đợt 2 năm 2019 (dành cho giảng viên) (20-01-2020)

Công văn về việc cung cấp hồ sơ năng lực các nhóm nghiên cứu (17-01-2020)

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - Đợt 1 (17-01-2020)

Thư mời của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc viết bài tham dự Hội thảo khoa học (14-01-2020)

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở - Giảng viên năm 2019 được duyệt (09-12-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba bốn không bốn

Xem trả lời của bạn !