- Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010: Hướng dẫn về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GD&ĐT (Hướng dẫn xây dựng thuyết minh, viết báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đế tài, thông tin kết quả nghiên cứu,....) Download
- Mẫu thuyết minh đề tài NCKH CN cấp Bộ (theo thông tư số 12 và kèm dự toán) Download
- Mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đề tài NCKH CN cấp Bộ và cấp Cơ sở  
- Hướng dẫn viết chuyên đề nghiên cứu khoa học Download
- Mẫu biên bản nghiệm thu đợt Download
- Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê KH&CN Download
- Mẫu DS đề nghị thành lập HĐNT cơ sở Download
- Mẫu DS đề nghị thành lập HĐNT chính thức Download
- Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu Download
- Mẫu dự toán kinh phí  
- Mẫu danh mục các sản phẩm của đề tài Download
- Mẫu hợp đồng đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2012 Download
- Mẫu báo cáo giải trình kinh phí đề tài Bộ (Bổ sung trong hồ sơ nộp xin QĐ Bộ chính thức) Download 
- Danh mục các hồ sơ nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ Download  
- Mẫu phiếu nhận xét cấp Cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ Download 
- Mẫu phiếu nhận xét cấp Bộ kết quả đề tài NCKH Công nghệ cấp Bộ Download  
- Mẫu giấy đề nghị hoàn trả kinh phí đề tài Download  
 - Mẫu giải trình trễ hạn nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ Download  
 - Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu  
- Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán Download
- Mẫu bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng Download

 -Thủ tục nghiệm thu, báo cáo đề tài NCKH cấp bộ (Đề nghị các chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng theo hướng dẫn của thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010)

 - Mẫu nộp tiền điện nước

Số lần xem trang: 9021
Điều chỉnh lần cuối: 09-06-2020

Cấp Bộ

Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành qui định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (06-04-2020)

Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành qui định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (06-04-2020)

Danh mục đề xuất đề tài cấp Bộ 2017 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt (10-05-2016)

Quy trình hướng dẫn thực hiện đề tài cấp Bộ (22-09-2015)

Mẫu chương trình KHCN cấp Bộ (28-10-2013)

Danh mục đề tài cấp Bộ (22-01-2008)

Trang liên kết

 

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy không hai hai

Xem trả lời của bạn !