CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ

 

- Thông tư số 16 - Quy định về Quản lý chương trình KHCN cấp Bộ (Download)

- Phụ lục I- Các biểu mẫu quản lý CT KHCN cấp Bộ (Download)

- Các biểu mẫu báo cáo tổng kết CT KHCN cấp Bộ (Download)

Số lần xem trang: 8745
Điều chỉnh lần cuối: 14-12-2015

Cấp Bộ

Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành qui định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (06-04-2020)

Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành qui định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (06-04-2020)

Danh mục đề xuất đề tài cấp Bộ 2017 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt (10-05-2016)

Biểu Mẫu đề tài cấp Bộ (28-02-2008)

Quy trình hướng dẫn thực hiện đề tài cấp Bộ (22-09-2015)

Danh mục đề tài cấp Bộ (22-01-2008)

Trang liên kết

 

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai năm bốn

Xem trả lời của bạn !