Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến Quý Thầy, Cô và các đơn vị công văn của Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017

Nội dung công văn Quý Thầy, Cô và các đơn vị vui lòng xem file đính kèm

Công văn

Số lần xem trang: 12256
Điều chỉnh lần cuối:

Thư viện Video (26-09-2016)

Các biểu mẫu (22-09-2016)

Các thông tư, nghị định, văn bản pháp quy (23-09-2016)

Mẫu thuyết minh đề tài cấp Bộ (kèm dự toán chi tiết) (06-10-2015)

(06-10-2015)

Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài cấp Sinh viên (29-09-2008)

Thể lệ viết tạp chí KHKT NLN (13-06-2008)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bốn bảy năm

Xem trả lời của bạn !