Các biểu mẫu

      - Mẫu hoàn trả kinh phí

      - Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở

     - Mẫu phụ lục Hợp đồng thực hiện đề tài

      - Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

      - Mẫu bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

      - Danh mục đề tài KH&CN cấp Cơ Sở 

      - Mẫu dự toán kinh phí đề tài cơ sở

       - Mẫu giấy đề nghị thanh toán chi bổ sung

 Danh mục đề tài cấp Cơ sở

Quyết định danh mục đề tài cấp cơ sở Giảng viên đợt 1 năm 2021

Danh mục đề tài cơ sở giảng viên nghiệm thu năm 2020 - 2021

 

Từ năm 1996 đến 2000

Từ 2001 đến 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008 - Đợt 1

Năm 2008 - Đợt 2

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013 - Đợt 1

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2016 - Đợt 2

Năm 2017 - Đợt 1

Năm 2017 - Đợt 2

Năm 2018 - Đợt 1

Năm 2018 - Đợt 2

Năm 2019 - Đợt 1

Năm 2019 - Đợt 2

Năm 2020 - Đợt 1

Năm 2020 - Đợt 2

Số lần xem trang: 2466
Điều chỉnh lần cuối: 01-10-2021

Cơ sở (Giảng viên)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn ba chín một

Xem trả lời của bạn !

logolink