Thông báo

Số lần xem trang: 130
Điều chỉnh lần cuối:

Công khai kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 (01-08-2022)

Tóm tắt lý lịch khoa học của ứng viên tham gia hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022 (19-07-2022)

Công khai kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS tại Hội đồng cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 (11-08-2020)

Thông báo về việc công khai kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 (11-08-2020)

Bản đăng ký ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2020 (29-06-2020)

Tóm tắt lý lịch khoa học của ứng viên tham gia hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 (08-06-2020)

(12-11-2019)

Công khai kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS tại Hội đồng cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh (07-08-2019)

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (07-08-2019)

(13-07-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám hai chín hai

Xem trả lời của bạn !