Stt

Tên/mã số đề tài

Tên chủ nhiệm

Đơn vị

Kinh phí (tr.đồng)

1

B2021 -NLS - 01

Nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy phối hợp với sóng siêu âm dùng cho dược liệu

 

GS.TS.Nguyễn Hay

Khoa  Cơ khí – Công nghệ

385

2

B2021 - NLS - 02

Phân lập và định danh chủng vi khuẩn phân giải Paclobutrazol tồn dư trong đất.

 

ThS. Phạm Thị Thùy Dương

 

Khoa Nông học

340

3

B2021- NLS -03

Sự tồn tại duy nhất, tính chính qui và sự ổn định của nghiệm đối với phương trình khuếch tán bậc phân

TS. Trần Bảo Ngọc

Khoa Khoa học

260

 

 

Số lần xem trang: 111
Điều chỉnh lần cuối: 01-10-2021

Cấp Bộ

Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành qui định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (06-04-2020)

Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành qui định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (06-04-2020)

Danh mục đề xuất đề tài cấp Bộ 2017 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt (10-05-2016)

Biểu Mẫu đề tài cấp Bộ (28-02-2008)

Quy trình hướng dẫn thực hiện đề tài cấp Bộ (22-09-2015)

Mẫu chương trình KHCN cấp Bộ (28-10-2013)

Danh mục đề tài cấp Bộ (22-01-2008)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba bảy bảy một

Xem trả lời của bạn !