Thông báo về việc lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 

Số/Ký hiệu

1386/TB-ĐHNL-NCKH

Ngày ban hành

28/5/2019

Người ký

GS.TS. Nguyễn Hay, Hiệu trưởng

Bản đầy đủ

Tải về

Số lần xem trang: 8749
Điều chỉnh lần cuối:

Công khai kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS tại Hội đồng cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 (11-08-2020)

Thông báo về việc công khai kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 (11-08-2020)

Bản đăng ký ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2020 (29-06-2020)

Tóm tắt lý lịch khoa học của ứng viên tham gia hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 (08-06-2020)

(12-11-2019)

Công khai kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS tại Hội đồng cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh (07-08-2019)

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (07-08-2019)

(13-07-2019)

(11-07-2019)

Bản đăng ký ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh (05-07-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám hai năm hai

Xem trả lời của bạn !