Hội thảo Khoa học sinh viên năm 2019

Mục tiêuđẩy mạnh, nâng cao tinh thần học tập nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trong bối cảnh hội nhập

Các tiểu ban khoa học gồm có:

     a. Tiểu ban Khoa học công nghệ: Hóa, Cơ khí Công nghệ, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Thông tin

     b. Tiểu ban Khoa học Xã hội và Nhân văn: Kinh tế, Ngoại ngữ Sư phạm, Quản lý Đất đai, Quản lý Môi trường

      c. Tiểu ban Khoa học Sự sống: Công nghệ Sinh học, Chăn nuôi Thú y, Thủy sản, Nông học, Lâm nghiệp

      d. Tiểu ban Quốc tế: Chương trình tiên tiến Chăn nuôi Thú y và Công nghệ Thực phẩm

 

Thời gian tổ chức: ngày 08 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Số lần xem trang: 8723
Điều chỉnh lần cuối: 17-09-2019

Sự kiện sắp đến

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không bảy ba ba

Xem trả lời của bạn !