Thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức chức họp các hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng năm 2018

Căn cứ kết quả họp các Hội đồng vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại Thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tham dự giải thưởng lần này gồm có 8 công trình và vinh dự được nhận 2 công trình đoạt giải nhì đó là:

1-    Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghệ đến đặc tính của hệ nhũ kép (dầu – trong - nước – trong - dầu, O/W/O); nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Bảo Việt, KS. Bùi Hữu Tài, KS. Đào Ngọc Duy – Bộ môn Công nghệ Hóa học

2-    Nghiên cứu công nghệ sấy cá lù đù sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với gia nhiệt bằng điện trở; nhóm tác giả: TS. Nguyễn Đức Khuyến, PGS.TS. Nguyễn Huy Bích, ThS. Nguyễn Văn Công Chính, ThS. Nguyễn Hữu Hòa, ThS. Lê Văn Tuấn, KS. Nguyễn Nam Quyền – Khoa Cơ khí Công nghệ

Giải thưởng chỉ được tổ chức 3 năm 1 lần.

Số lần xem trang: 8626
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Thông báo đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka của Thành Đoàn lần thứ XXII năm 2020 (23-07-2020)

Công văn 2459 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09-07-2020)

Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (08-07-2020)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 (01-06-2020)

Thông báo của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đăk Nông về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (22-05-2020)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Đồng Nai về việc mời tham dự Hội nghị hỗ trợ tỉnh Đồng Nai ứng dụng, đẩy mạnh tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp (07-05-2020)

Công văn mời viết bài tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 của trường Đại học Nha Trang (20-04-2020)

Thông báo tổ chức cuộc thi Ý tưởng sinh viên NCKH lần 3 và Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 3 năm 2020 (14-04-2020)

Thông báo ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2020 (31-03-2020)

Công văn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia phản biện cho tạp chí (23-03-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba hai tám ba

Xem trả lời của bạn !