Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học kính gửi Quý Thầy/Cô "Thông báo tài trợ đề tài hợp tác song phương Việt - Bỉ năm 2017":

1. Phạm vi tài trợ

Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.

2. Kinh phí tài trợ

Mỗi bên (NAFOSTED/FWO) sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình này. Kinh phí dự toán đối với các đề tài phía Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Đăng ký hồ sơ đề tài:

Các nhà khoa học của từng bên nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đồng thời cho Quỹ khoa học ở nước mình. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ do nhà khoa học Việt Nam và Flanders cùng thống nhất xây dựng, nộp đúng thời hạn cho cả hai Quỹ.
Tại Flander, mẫu hồ sơ đăng ký có thể tìm thấy trên trang Web của FWO (
www.fwo.be).

Tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm có:

- Đơn đăng kí đề tài (Mẫu F1F1e – Khai trực tiếp trên hệ thống online)

- Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu F2F2e)

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu F3F3e – Khai trực tiếp trên hệ thống online)

Cách thức nộp hồ sơ:

a/ Bản điện tử nộp trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (OMS) của NAFOSTED. Xem Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS tại đây

. Hệ thống sẽ sẵn sàng cho việc đăng ký đề tài từ ngày 20/3/2017.

b/ Bản in (trong đó đơn đăng ký và lý lịch khoa học xuất từ hệ thống OMS) gửi tới Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia theo địa chỉ: 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia,

Số 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

(Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài hợp tác song phương Việt - Bỉ năm 2017).

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 1/6/2017 (Thứ Năm)
4. Tiến độ thực hiện dự kiến

- Ngày 6/3/2017 - 1/6/2017: Thông báo tài trợ và tiếp nhận hồ sơ

- Tháng 6-10/2017: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và mời chuyên gia phản biện.

- Tháng 10-11/2017: Họp HĐKH hỗn hợp đánh giá hồ sơ.

- Tháng 12/2017: Rà soát kinh phí đề tài.

- Tháng 1-2/2018: Ký hợp đồng tài trợ.

Tham khảo  Guide for applicant tại đây.

Thông tin về chương trình tài trợ này từ phía FWO có thể được tham khảo trên trang web của Quỹ Khoa học Flanders (www.fwo.be).

Tệp đính kèm:

Hồ sơ Việt - Bỉ năm 2017

Nguồn:  Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

 

 

Số lần xem trang : :624
Nhập ngày : 14-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2017

Thông báo

Thông báo cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên năm 2018(09-02-2018)

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020(25-01-2018)

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018(15-01-2018)

Thông báo về việc tham gia Hội thảo Khởi nghiệp - Sách và Hành động kết hợp lễ trao thưởng: 02 cuộc thi "Ý tưởng sinh viên NCKH" và "Ý tưởng khởi sự kinh doanh"(22-12-2017)

Cảnh báo đối với quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng một số hóa chất(14-12-2017)

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH sinh viên đợt 2/2017(13-12-2017)

Góp ý dự thảo Đề cương "Chương trình phát triển cây dược liệu tại thành phố, giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030"(01-12-2017)

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM(01-12-2017)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 2) của Sở KHCN Bình Thuận(23-11-2017)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 1) của Sở KHCN Bình Thuận(23-11-2017)

Thông báo về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi sự kinh doanh dành cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm TPHCM(01-11-2017)

Bản tin: Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp(01-11-2017)

Thông báo về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2017(31-10-2017)

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2017- Đợt 2(30-10-2017)

Thư ngỏ Ban biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (STINFO)(20-10-2017)

Thông báo gửi bài thông tin kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2012 - 2017(20-10-2017)

Thông báo tham dự Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Chợ công nghệ và thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm 2017(13-10-2017)

Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học Sở KHCN tỉnh Kiên Giang(10-10-2017)

Thông báo của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc Gia năm 2018 (đợt 1)(05-10-2017)

Thông báo của trường Đại học kiên Giang về việc viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế "Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo" tại Kiên Giang(22-09-2017)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám bảy sáu tám