CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI, CẤP BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (THEO THÔNG TƯ 12/2010)

CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

CÁC BIỂU MẪU DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

 

Số lần xem trang : :3525
Nhập ngày : 22-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :20-12-2016

Công văn của Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017(07-03-2019)

Thư viện Video(26-09-2016)

Các thông tư, nghị định, văn bản pháp quy(23-09-2016)

Mẫu thuyết minh đề tài cấp Bộ (kèm dự toán chi tiết)(06-10-2015)

(06-10-2015)

Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài cấp Sinh viên(29-09-2008)

Thể lệ viết tạp chí KHKT NLN(13-06-2008)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba bảy năm không

Xem trả lời của bạn !