BIỂU MẪU ĐỀ TÀI SINH VIÊN

Xét chọn đề tài NCKH sinh viên

Báo cáo triển khai tiến độ thực hiện đề tài 

Các thay đổi liên quan đến đề tài

Nghiệm thu đề tài

   + Nghiệm thu đợt: Dành cho đề tài hoàn ứng kinh phí nhận đợt 1

   + Nghiệm thu chính thức: Dành cho đề tài hoàn ứng kinh phí đợt 2

Các biểu mẫu hoàn ứng kinh phí đề tài 

Thanh lý kết thúc đề tài

Hoàn trả kinh phí đề tài

 Bản cam kết

 

Số lần xem trang: 8776
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2018

Cơ sở (Sinh viên)

Quy trình hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH sinh viên (16-07-2015)

Danh mục đề tài sinh viên (22-01-2008)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn năm hai hai

Xem trả lời của bạn !