Thừa lệnh Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trân trọng kính gởi đến Quý Thầy Cô và các đơn vị công văn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

Hồ sơ tham gia dự thi gởi trước 17h00 ngày 15/04/2021

Nội dung Công văn Quý Thầy Cô và các đơn vị vui lòng xem file đính kèm

Công văn

Số lần xem trang: 171
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Công văn của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Bình Dương về việc mời tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Bình Dương lần thứ IX (2019 - 2020) (05-03-2021)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN về quỹ Gen cấp tỉnh năm 2021 (05-03-2021)

Thông báo đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng "Sinh viên NCKH" của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (26-02-2021)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (24-02-2021)

Công văn của trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (08-02-2021)

Thư mời của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên về việc tham dự Hội nghị Quốc tế AMAS2021 (08-02-2021)

Công văn của các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Trà Vinh về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN, dự án cho các năm 2021, 2022 đến năm 2025 (04-02-2021)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Bình Phước về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2022 (29-01-2021)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (29-01-2021)

Công văn Sở KHCN tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (25-01-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một bốn tám hai

Xem trả lời của bạn !