STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

Đơn vị

Thời hạn

(từ năm đến năm)

1

Tận dụng phụ phẩm từ quy trình chế biến mứt trái cây để sản xuất giấm ăn bằng phương pháp hồi lưu có sục khí với vi khuẩn acetic cố định

ThS. Nguyễn Minh Hiền

K.CNTP

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

2

Nghiên cứu vi bao vi khuẩn lactic có khả năng sinh bacteriocin trên nem chua

ThS. Nguyễn Thị Phượng

K.CNTP

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

3

Ứng dụng công cụ SDSM (Statistical DownScaling Model) trong xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

ThS. Đặng Nguyễn Đông Phương

Trung tâm NCBĐKH

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

4

Nghiên cứu loại bỏ Ammonium-Nitrogen trong nước thải chăn nuôi bằng phương pháp kết tủa hóa học và thu hồi kết tinh làm phân bón phục vụ trong nông nghiệp

ThS. Huỳnh Tấn Nhựt

K.MTTN

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

5

Nghiên cứu tuyển chọn giống bắp lai và ảnh hưởng của mật độ, liều lượng phân bón đến năng suất bắp thu sinh khối phục vụ chăn nuôi

ThS. Nguyễn Văn Phu

Khoa Nông học

12 tháng

(2/2020 – 1/2021)

Số lần xem trang: 8702
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Công văn 2459 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09-07-2020)

Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (08-07-2020)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 (01-06-2020)

Thông báo của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đăk Nông về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (22-05-2020)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Đồng Nai về việc mời tham dự Hội nghị hỗ trợ tỉnh Đồng Nai ứng dụng, đẩy mạnh tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp (07-05-2020)

Công văn mời viết bài tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 của trường Đại học Nha Trang (20-04-2020)

Thông báo tổ chức cuộc thi Ý tưởng sinh viên NCKH lần 3 và Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 3 năm 2020 (14-04-2020)

Thông báo ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị/Hội thảo năm 2020 (31-03-2020)

Công văn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc mời tham gia phản biện cho tạp chí (23-03-2020)

Thư mời của trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh về việc viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học (23-03-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám hai bốn tám

Xem trả lời của bạn !