Quyết định 

Số lần xem trang : :348
Nhập ngày : 07-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :07-08-2019

(12-11-2019)

Công khai kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS tại Hội đồng cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh(07-08-2019)

(13-07-2019)

(11-07-2019)

Bản đăng ký ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh(05-07-2019)

Nghị quyết phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023(03-07-2019)

Quyết định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh và 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019(19-06-2019)

Tóm tắt lý lịch khoa học của ứng viên tham gia hội đồng giáo sư cơ sở(14-06-2019)

Thông báo về việc lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019(28-05-2019)

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019(24-05-2019)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín hai chín chín

Xem trả lời của bạn !