Thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức chức họp các hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng năm 2018

Căn cứ kết quả họp các Hội đồng vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại Thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tham dự giải thưởng lần này gồm có 8 công trình và vinh dự được nhận 2 công trình đoạt giải nhì đó là:

1-    Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghệ đến đặc tính của hệ nhũ kép (dầu – trong - nước – trong - dầu, O/W/O); nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Bảo Việt, KS. Bùi Hữu Tài, KS. Đào Ngọc Duy – Bộ môn Công nghệ Hóa học

2-    Nghiên cứu công nghệ sấy cá lù đù sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với gia nhiệt bằng điện trở; nhóm tác giả: TS. Nguyễn Đức Khuyến, PGS.TS. Nguyễn Huy Bích, ThS. Nguyễn Văn Công Chính, ThS. Nguyễn Hữu Hòa, ThS. Lê Văn Tuấn, KS. Nguyễn Nam Quyền – Khoa Cơ khí Công nghệ

Giải thưởng chỉ được tổ chức 3 năm 1 lần.

Số lần xem trang : :467
Nhập ngày : 30-10-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Quyết định cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao trách nhiệm thực hiện công tác xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT năm 2020 cho Thủ trưởng tổ chức chủ trì(05-04-2019)

Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng "Sinh viên NCKH" của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019(28-03-2019)

Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020(27-03-2019)

Công văn của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020(27-03-2019)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Trà Vinh về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020(27-03-2019)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Bình Dương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019(13-03-2019)

Công văn của Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017(07-03-2019)

Công văn của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai năm 2020(07-03-2019)

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc(21-02-2019)

Công văn của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc mời tham gia cộng tác tin, bài về khoa học công nghệ(21-02-2019)

Công văn của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020(21-02-2019)

Công văn của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện trách nhiệm giao nộp kết quả và báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN(17-01-2019)

Thông báo của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Lâm Đồng năm 2019(17-01-2019)

Thông báo của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ - Đại học Thái Nguyên về việc mời tham gia viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 54(17-01-2019)

Công văn của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc mời tham dự cuộc thi sáng chế năm 2018(15-01-2019)

Thông báo của trường Đại học An Giang về việc tổ chức cuộc thi thiết kế Logo và sáng tác Slogan Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường Đại học An Giang(15-01-2019)

Lễ phát động Chương trình Khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên, sinh viên(10-01-2019)

Thông báo của trường ĐH Kiên Giang về việc viết bài tham dự hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" tại trường Đại học Kiên Giang(20-12-2018)

Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019(18-12-2018)

Công văn của Sở Khoa học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tp. HCM lần thứ 25(18-12-2018)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám bốn chín

Xem trả lời của bạn !