Scientific Research Management Office

Address: Room 402, Thien Ly Building, Nong Lam University - Ho Chi Minh City, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District.

Email: pqlnckh@hcmuaf.edu.vn 

Phone: (028).38963340-37245120

Page count : :6661
Created : 09-07-2015
Last modify :11-09-2018

Liên hệ

Web links

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín không tám sáu

Xem trả lời của bạn !