Statifics

Hit counter:

Users online 451
System: 37855
in 1 hour ago

 Scientific Research Management Office

Address: Room 402, Thien Ly Building, Nong Lam University - Ho Chi Minh City, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District.

Email: tckhnln@hcmuaf.edu.vn (for matters regarding to Journal of Agricultural and Technology)

             pqlnckh@hcmuaf.edu.vn (for matters regarding to scientific projects and other activities)

Phone: (028).38963340-37245120

Page count : :4875
Created : 09-07-2015
Last modify :09-07-2018

Liên hệ

Web links

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín chín không không

Xem trả lời của bạn !