Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 2075), căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcPhòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 2075trình tự thực hiện cụ thể như sau:

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ

 Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiệm vụ để đăng ký tham gia Chương trình 2075 theo các nhóm nhiệm vụ sau:

a) Đề tài, đề án khoa học và công nghệ nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

b) Dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình:

- Dự án thành lập, phát triển hoạt động của tổ chức trung gian;

- Dự án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án đánh giá nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng công nghệ;

- Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

         - Dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

2. Thành phần hồ sơ: 

a) Hồ sơ nhiệm vụ gồm:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân (theo Mẫu A1-ĐXNV Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014);

- Phiếu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Có xác nhận của Bộ, ngành và địa phương) (theo Mẫu B1-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với đề tài hoặc đề án và theo Mẫu B3-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với dự án khoa học và công nghệ);

- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn cấp cơ sở hoặc 02 ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 13 bộ (01 bộ gốc và 12 bản sao).

Tập tin hồ sơ đính kèm

3. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 16h00 ngày 31/3/2017.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học  

 

 

Số lần xem trang : :97
Nhập ngày : 14-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2017

Thông báo

Thông báo của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ chương trình Tây Nam Bộ năm 2018(27-03-2017)

Thư mời của UBND tỉnh An Giang về việc viết bài tham luận cho Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025(22-03-2017)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Sóc Trăng về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018(22-03-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ sơ tuyển đề tài tham dự chương trình Vườn ươm Khoa học thanh niên đợt 2 năm 2017(22-03-2017)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2017(17-03-2017)

Công văn của Bộ NN&PTNT và của Sở Nông nghiệp & PTNT Tp. HCM về việc xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong năm 2018(14-03-2017)

Thông báo tài trợ đề tài hợp tác song phương Việt - Bỉ năm 2017(14-03-2017)

Thông báo của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh về việc định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020(08-03-2017)

Thông báo của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh về việc định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020(08-03-2017)

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nộp hồ sơ tham gia giải thưởng Bảo Sơn năm 2016(08-03-2017)

Thư mời đăng ký và tái xác nhận hội viên của Hội hợp tác các phòng thí nghiệm(03-03-2017)

Thông báo về cộng tác viết bài cho Tạp san KHCN số 4/2017 của Sở KHCN tỉnh Tiền Giang(01-03-2017)

Thông báo của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thuộc Thành Đoàn Tp. HCM về việc nhận hồ sơ sơ tuyển đề tài tham dự chương trình Vườn ươm khoa học Thanh niên đợt 2 năm 2017(27-02-2017)

Thư mời tham dự tọa đàm "thúc đẩy hoạt động thương mại hóa đối với sáng chế"(24-02-2017)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Vĩnh Long về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 - 2018(15-02-2017)

Thông báo của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh về việc kết quả đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2017(15-02-2017)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN lần 2 năm 2017 (15-02-2017)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2017 (Lần 2)(15-02-2017)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018(15-02-2017)

Công văn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản(07-02-2017)

Công văn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ(20-01-2017)

Công văn Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - KHCNMT về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ(20-01-2017)

Công văn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Dương về kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2017 (đợt 1)(20-01-2017)

Công văn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất, đặt hàng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018(20-01-2017)

Thông báo của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh về việc chương trình hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh(09-01-2017)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Ninh Thuận về việc đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KHCN tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020(09-01-2017)

Thông báo mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017 đợt 1(23-12-2016)

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 đợt 2(23-12-2016)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017(19-12-2016)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian tuyển chọn đề tài, dự án vào năm 2017(19-12-2016)

Thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(19-12-2016)

Hội nghị Khoa học Quốc tế 2016(15-12-2016)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng KHCN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ nhất(06-12-2016)

Công văn Thành Đoàn Tp. HCM về việc triển khai nội dung chương trình vườn ươm khoa học thanh niên(02-12-2016)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Đăk Nông về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2017(30-11-2016)

Thông báo của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương(22-11-2016)

Công văn của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc mời tham gia viết bài đăng trên Tập san Thông tin Khoa học và Công nghệ(21-11-2016)

Thư mời tham gia viết bài báo đăng tạp chí Khoa học trường Đại học Đồng Tháp(21-11-2016)

Thông báo về kết quả xét duyệt đề tài NCKH sinh viên Đợt 2- năm 2016(16-11-2016)

Chế tạo thành công máy sấy cá Dứa của TS Vương Thành Tiên - Khoa Cơ khí Công nghệ(08-11-2016)

Thông báo lần 2 của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch về việc chiêu sinh lớp đào tạo liên tục (07-11-2016)

Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2017(01-11-2016)

Thông báo nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies(22-10-2016)

Thông báo về đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên) đợt 2 - năm 2016(07-10-2016)

Thư mời tham gia viết bài về tổ chức Hội thảo "An toàn cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"(06-10-2016)

Thư mời tham dự báo cáo “Xu hướng ứng dụng công nghệ nano trong canh tác cây trồng và thủy sản”(03-10-2016)

Thư mời của trường Đại học Ngoại Thương về việc viết bài hội thảo cấp trường và đăng bài viết trên kỷ yếu có chỉ số ISBN(30-09-2016)

Thông báo về đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(27-09-2016)

Công văn của Sở KHCN tỉnh An Giang về việc đăng ký tham gia trưng bày tại Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng ĐBSCL lần thứ XXIV(26-09-2016)

Thông báo mời nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ đào tạo thương mại hóa kết quả nghiên cứu” (Leaders in Innovation Fellowships – LIF) của Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 3(22-09-2016)

Thông báo của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch về việc chiêu sinh lớp đào tạo liên tục (19-09-2016)

Thông báo của trường ĐH Công nghệ Sài Gòn về việc tham dự Hội thảo (16-09-2016)

Công văn của Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM về việc nhận đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố(16-09-2016)

Công văn của Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2016(13-09-2016)

Thư mời của Trường ĐH Ngoại thương về việc viết bài hội thảo cấp trường và đăng bài viết trên kỷ yếu có chỉ số ISBN(08-09-2016)

(22-03-2017)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy ba tám ba