Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 2075), căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcPhòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 2075trình tự thực hiện cụ thể như sau:

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ

 Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiệm vụ để đăng ký tham gia Chương trình 2075 theo các nhóm nhiệm vụ sau:

a) Đề tài, đề án khoa học và công nghệ nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

b) Dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình:

- Dự án thành lập, phát triển hoạt động của tổ chức trung gian;

- Dự án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án đánh giá nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng công nghệ;

- Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

         - Dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

2. Thành phần hồ sơ: 

a) Hồ sơ nhiệm vụ gồm:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân (theo Mẫu A1-ĐXNV Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014);

- Phiếu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Có xác nhận của Bộ, ngành và địa phương) (theo Mẫu B1-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với đề tài hoặc đề án và theo Mẫu B3-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với dự án khoa học và công nghệ);

- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn cấp cơ sở hoặc 02 ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 13 bộ (01 bộ gốc và 12 bản sao).

Tập tin hồ sơ đính kèm

3. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 16h00 ngày 31/3/2017.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học  

 

 

Số lần xem trang : :480
Nhập ngày : 14-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2017

Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 của Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh(18-06-2018)

Mời viết bài về kết quả nghiên cứu cho hội nghị khoa học công nghệ lĩnh vực Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch(09-06-2018)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vu KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong năm 2019(09-06-2018)

Viết bài tham luận Hội thảo "Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực thời đại 4.0"(09-06-2018)

Tham gia viết bài kết quả nghiên cứu nổi bật cho Hội nghị khoa học công nghệ các chuyên ngành nông nghiệp(08-06-2018)

Thông báo kết quả hội đồng xét duyệt đề tài NCKH sinh viên năm 2018-đợt 1(04-06-2018)

Thông báo viết bài tham luận trong Hội thảo khoa học Smart City 360 độ lần thứ II của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán(13-06-2018)

Thông báo Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018(04-06-2018)

Thông báo đăng ký tham gia giải thưởng sinh viên NCKH của Bộ GD&ĐT năm 2018(29-05-2018)

Thông báo chuẩn bị hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2018 thuộc chương trình CNSH(10-05-2018)

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 của huyện Bắc Tân Uyên(04-05-2018)

Quyết định phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025(31-05-2018)

Thông báo tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học công nghệ(16-04-2018)

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp Tỉnh thực hiện từ năm 2018 (12-04-2018)

Tham gia chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành trồng trọt, chế biến và bảo quản rau, củ, quả(05-04-2018)

Phát động cuộc thi khởi sự kinh doanh nông nghiệp năm 2018(02-04-2018)

Thông báo cuộc thi khởi sự kinh doanh nông nghiệp dành cho sinh viên khu vực phía Nam và Tây Nguyên(29-03-2018)

Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh(29-03-2018)

Kế hoạch công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế(29-03-2018)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019(29-03-2018)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba sáu bốn chín

Xem trả lời của bạn !