Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 2075), căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcPhòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 2075trình tự thực hiện cụ thể như sau:

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ

 Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiệm vụ để đăng ký tham gia Chương trình 2075 theo các nhóm nhiệm vụ sau:

a) Đề tài, đề án khoa học và công nghệ nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

b) Dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình:

- Dự án thành lập, phát triển hoạt động của tổ chức trung gian;

- Dự án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án đánh giá nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng công nghệ;

- Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

         - Dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

2. Thành phần hồ sơ: 

a) Hồ sơ nhiệm vụ gồm:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân (theo Mẫu A1-ĐXNV Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014);

- Phiếu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Có xác nhận của Bộ, ngành và địa phương) (theo Mẫu B1-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với đề tài hoặc đề án và theo Mẫu B3-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với dự án khoa học và công nghệ);

- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn cấp cơ sở hoặc 02 ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 13 bộ (01 bộ gốc và 12 bản sao).

Tập tin hồ sơ đính kèm

3. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 16h00 ngày 31/3/2017.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học  

 

 

Số lần xem trang : :419
Nhập ngày : 14-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2017

Thông báo

Thông báo cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên năm 2018(09-02-2018)

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020(25-01-2018)

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018(15-01-2018)

Thông báo về việc tham gia Hội thảo Khởi nghiệp - Sách và Hành động kết hợp lễ trao thưởng: 02 cuộc thi "Ý tưởng sinh viên NCKH" và "Ý tưởng khởi sự kinh doanh"(22-12-2017)

Cảnh báo đối với quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng một số hóa chất(14-12-2017)

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH sinh viên đợt 2/2017(13-12-2017)

Góp ý dự thảo Đề cương "Chương trình phát triển cây dược liệu tại thành phố, giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030"(01-12-2017)

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM(01-12-2017)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 2) của Sở KHCN Bình Thuận(23-11-2017)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 1) của Sở KHCN Bình Thuận(23-11-2017)

Thông báo về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi sự kinh doanh dành cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm TPHCM(01-11-2017)

Bản tin: Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp(01-11-2017)

Thông báo về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2017(31-10-2017)

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2017- Đợt 2(30-10-2017)

Thư ngỏ Ban biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (STINFO)(20-10-2017)

Thông báo gửi bài thông tin kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2012 - 2017(20-10-2017)

Thông báo tham dự Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Chợ công nghệ và thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm 2017(13-10-2017)

Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học Sở KHCN tỉnh Kiên Giang(10-10-2017)

Thông báo của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc Gia năm 2018 (đợt 1)(05-10-2017)

Thông báo của trường Đại học kiên Giang về việc viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế "Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo" tại Kiên Giang(22-09-2017)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba tám bốn tám