Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 2075), căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcPhòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 2075trình tự thực hiện cụ thể như sau:

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ

 Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiệm vụ để đăng ký tham gia Chương trình 2075 theo các nhóm nhiệm vụ sau:

a) Đề tài, đề án khoa học và công nghệ nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

b) Dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình:

- Dự án thành lập, phát triển hoạt động của tổ chức trung gian;

- Dự án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án đánh giá nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng công nghệ;

- Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

         - Dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Dự án truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

2. Thành phần hồ sơ: 

a) Hồ sơ nhiệm vụ gồm:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân (theo Mẫu A1-ĐXNV Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014);

- Phiếu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Có xác nhận của Bộ, ngành và địa phương) (theo Mẫu B1-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với đề tài hoặc đề án và theo Mẫu B3-ĐXĐH Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 đối với dự án khoa học và công nghệ);

- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn cấp cơ sở hoặc 02 ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 13 bộ (01 bộ gốc và 12 bản sao).

Tập tin hồ sơ đính kèm

3. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 16h00 ngày 31/3/2017.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học  

 

 

Số lần xem trang : :282
Nhập ngày : 14-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2017

Thông báo

Thông báo số 1 về Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 về công nghệ NANO và ứng dụng(10-07-2017)

Hội chợ, triển lãm Giống nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần V năm 2017(10-07-2017)

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long(27-06-2017)

Giấy mời Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ(19-06-2017)

Thư mời của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học về việc tham gia viết bài Hội nghị Khoa học "Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. HCM 25 năm xây dựng, phát triển và hội nhập (1992 - 2017)"(16-06-2017)

Thư mời tham gia viết bài của Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật(06-06-2017)

Thư mời của trường Đại học Giao thông Vận tải về việc tham gia viết bài Hội thảo Quốc tế(06-06-2017)

Thông báo của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán của Sở KHCN TP. HCM về việc tổ chức Hội thảo Khoa học các phương pháp và hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tính toán(06-06-2017)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018(06-06-2017)

Thông báo về việc xét thưởng bài báo đăng trên Tạp chí nước ngoài năm 2016 - 2017(05-06-2017)

Bản tin TBT- HCM số 47 tháng 05 năm 2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh về việc nhãn hiệu hàng hoá(05-06-2017)

Thông báo Sở KHCN tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017-2018(30-05-2017)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Bến Tre về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018(26-05-2017)

Công văn Sở KHCN tỉnh Gia Lai về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai năm 2018(26-05-2017)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Bình Dương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2020(26-05-2017)

Thông báo của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc viết bài đăng trên tạp chí "Khoa học và Đào tạo" trường ĐH Công nghệ Sài Gòn(26-05-2017)

Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017"(23-05-2017)

Thông báo về việc tham gia "Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư Giống nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh năm 2017"(23-05-2017)

Thư mời của trường ĐH Lạc Hồng về việc viết bài đăng trên tạp chí Khoa học Lạc Hồng số đặt biệt phát hành nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường ĐH Lạc Hồng(22-05-2017)

Thông báo của Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN tỉnh Lâm Đồng lần 2 năm 2017(22-05-2017)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai hai bốn