ỨNG VIÊN GIÁO SƯ:

Dương Nguyên Khang

Nguyễn Huy Bích

Nguyễn Kim Lợi

Phan Tại Huân


ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ:

Đỗ Tiến Duy

Nguyễn Thanh Hào

Nguyễn Vinh Quy

Nguyễn Bảo Quốc

Lê Trung Thiên

Số lần xem trang : :656
Nhập ngày : 05-07-2019
Điều chỉnh lần cuối :05-07-2019

Công khai kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS tại Hội đồng cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh(07-08-2019)

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019(07-08-2019)

(13-07-2019)

(11-07-2019)

Nghị quyết phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023(03-07-2019)

Quyết định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh và 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019(19-06-2019)

Tóm tắt lý lịch khoa học của ứng viên tham gia hội đồng giáo sư cơ sở(14-06-2019)

Thông báo về việc lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019(28-05-2019)

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm 2019(27-05-2019)

Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019(24-05-2019)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu không hai hai

Xem trả lời của bạn !