Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học kính gửi Quý Thầy/Cô "Thông báo tài trợ đề tài hợp tác song phương Việt - Bỉ năm 2017":

1. Phạm vi tài trợ

Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.

2. Kinh phí tài trợ

Mỗi bên (NAFOSTED/FWO) sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình này. Kinh phí dự toán đối với các đề tài phía Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Đăng ký hồ sơ đề tài:

Các nhà khoa học của từng bên nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đồng thời cho Quỹ khoa học ở nước mình. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ do nhà khoa học Việt Nam và Flanders cùng thống nhất xây dựng, nộp đúng thời hạn cho cả hai Quỹ.
Tại Flander, mẫu hồ sơ đăng ký có thể tìm thấy trên trang Web của FWO (
www.fwo.be).

Tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm có:

- Đơn đăng kí đề tài (Mẫu F1F1e – Khai trực tiếp trên hệ thống online)

- Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu F2F2e)

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu F3F3e – Khai trực tiếp trên hệ thống online)

Cách thức nộp hồ sơ:

a/ Bản điện tử nộp trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (OMS) của NAFOSTED. Xem Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS tại đây

. Hệ thống sẽ sẵn sàng cho việc đăng ký đề tài từ ngày 20/3/2017.

b/ Bản in (trong đó đơn đăng ký và lý lịch khoa học xuất từ hệ thống OMS) gửi tới Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia theo địa chỉ: 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia,

Số 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

(Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài hợp tác song phương Việt - Bỉ năm 2017).

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 1/6/2017 (Thứ Năm)
4. Tiến độ thực hiện dự kiến

- Ngày 6/3/2017 - 1/6/2017: Thông báo tài trợ và tiếp nhận hồ sơ

- Tháng 6-10/2017: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và mời chuyên gia phản biện.

- Tháng 10-11/2017: Họp HĐKH hỗn hợp đánh giá hồ sơ.

- Tháng 12/2017: Rà soát kinh phí đề tài.

- Tháng 1-2/2018: Ký hợp đồng tài trợ.

Tham khảo  Guide for applicant tại đây.

Thông tin về chương trình tài trợ này từ phía FWO có thể được tham khảo trên trang web của Quỹ Khoa học Flanders (www.fwo.be).

Tệp đính kèm:

Hồ sơ Việt - Bỉ năm 2017

Nguồn:  Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

 

 

Số lần xem trang : :669
Nhập ngày : 14-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2017

Thông báo

Thông báo tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học công nghệ(16-04-2018)

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp Tỉnh thực hiện từ năm 2018 (12-04-2018)

Tham gia chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành trồng trọt, chế biến và bảo quản rau, củ, quả(05-04-2018)

Phát động cuộc thi khởi sự kinh doanh nông nghiệp năm 2018(02-04-2018)

Thông báo cuộc thi khởi sự kinh doanh nông nghiệp dành cho sinh viên khu vực phía Nam và Tây Nguyên(29-03-2018)

Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh(29-03-2018)

Kế hoạch công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế(29-03-2018)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019(29-03-2018)

Thông báo viết bài tham luận cho hội thảo NCKH và xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2017 - 2022(15-03-2018)

Kết quả cuộc thi Ý tưởng khởi sự kinh doanh dành cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM(14-03-2018)

Thông báo cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên năm 2018(09-02-2018)

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020(25-01-2018)

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018(15-01-2018)

Thông báo về việc tham gia Hội thảo Khởi nghiệp - Sách và Hành động kết hợp lễ trao thưởng: 02 cuộc thi "Ý tưởng sinh viên NCKH" và "Ý tưởng khởi sự kinh doanh"(22-12-2017)

Cảnh báo đối với quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng một số hóa chất(14-12-2017)

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH sinh viên đợt 2/2017(13-12-2017)

Góp ý dự thảo Đề cương "Chương trình phát triển cây dược liệu tại thành phố, giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030"(01-12-2017)

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM(01-12-2017)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 2) của Sở KHCN Bình Thuận(23-11-2017)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 1) của Sở KHCN Bình Thuận(23-11-2017)

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn không một bốn

Xem trả lời của bạn !